Štartovná listina / Participants list

Potvrdená registrácia (prijaté štartovné na účte):

Meno / Priezvisko / Bydlisko

---

Nepotvrdená registrácia (zatiaľ neprijaté štartovné):

Meno / Priezvisko / Bydlisko

---

Zoznam aktualizovaný:

15.3.2018, 1:00 P.M.  

Ďalšia aktualizácia:

N/A

Voľné miesta:

---