Pokyny k registrácii / Registration guide

 

1.) Registračný formulár

                                              

 

2.) Úhrada štartovného pre zaregistrovaných účastníkov

PAYING INFO FOR REGISTRED PARTICIPANTS:
 

a) Platby zo Slovenskej Republiky a zahraničia (okrem ČR):

IBAN: SK3183300000002701130114

Štartovné: 38 EUR / osoba (Entry fee: 38 EUR / person)

Referencia platby / Identifikacia platiteľa / Popis: Priezvisko-Rok narodenia   (napr.: Horniak-1983)

(Payment identification: Surname-Year of birth, example: Horniak-1983)

b) Platby z Českej Republiky:

Č. účtu: 2701130114/2010

Štartovné: 990 CZK / osoba

Referencia platby / Identifikacia platiteľa / Popis: Priezvisko-Rok narodenia   (napr.: Horniak-1983)

V prípade, že budete chcieť svoju registráciu zrušiť, oznámte nám to prosím čo najskôr.

Voľné miesto môže byť takto posunuté ďalším záujemcom. Uhradené štartovné sa nevracia a

bude použité na zabezpečenie ďalšieho ročníka Leteckej stovky, resp. môže byť presunuté na

iného účastníka. Zoznam náhradníkov bude zverejnený.

(The starting fee will not be refunded but may be moved to another participant. The list of alternates will be published.

If you would like to cancel your registration, please let us know as soon as possible. The free space can be shifted to other persons).

      Mediálny partner:                                                 © Ivan Horniak