Pokyny k registrácii / Registration guide

Registrácia bude spustená v januári 2019.

(Registration wil start in January 2019).

 

 

Údaje na úhradu štartovného pre zaregistrovaných účastníkov:

(Paying info for registred participants):


a) Platby zo Slovenskej Republiky a zahraničia (okrem ČR):

IBAN: SK3183300000002701130114

Štartovné: ?? EUR / osoba (Entry fee: ?? EUR / person)

Referencia platby / Identifikacia platiteľa / Popis: Priezvisko-Rok narodenia   (napr.: Horniak-1983)

(Payment identification: Surname-Year of birth, example: Horniak-1983)


b) Platby z Českej Republiky:

Č. účtu: 2701130114/2010

Štartovné: ??? CZK / osoba

Referencia platby / Identifikacia platiteľa / Popis: Priezvisko-Rok narodenia   (napr.: Horniak-1983)


V prípade, že budete chcieť svoju registráciu zrušiť, oznámte nám to prosím čo najskôr. Voľné miesto môže byť takto posunuté ďalším záujemcom. Uhradené štartovné sa nevracia a bude použité na zabezpečenie ďalšieho ročníka Leteckej stovky, resp. môže byť presunuté na iného účastníka. Zoznam náhradníkov bude zverejnený.Uhradené štartovné sa nevracia a bude použité na zabezpečenie ďalšieho ročníka Leteckej stovky, resp. môže byť presunuté na iného účastníka. Zoznam náhradníkov bude zverejnený.

(The starting fee will not be refunded but may be moved to another participant. The list of alternates will be published). (If you would like to cancel your registration, please let us know as soon as possible. The free space can be shifted to other persons).