Termín "Leteckej" v roku 2015

Oznamujeme všetkým záujemcom o Leteckú stovku, že termín 3. ročníka je naplánovaný na 20. marca 2015. Čas štartu a ostatné informácie budú dopĺňané na tomto webe priebežne.