Letecká 50ka - turistický ďiaľkový pochod / hiking long trail

Termín / Date: 21.3.2020 / 21th of March 2020
   
Registrácia / Registration: Nieje požadovaná vopred, na akciu sa stačí prísť zaprezentovať v mieste
  štartu. Tu obdrží účastník kontrolný list aj s propozíciami trasy.
                                                 Not required in advance, you just have to come to action on the spot start.
  Here, the participant will receive the checklist with the detail informations.
   
Trasa / Track:                          Dĺžka: 55.4km Celkové prevýšenie: +1740m (alebo kratšie trasy 15km, 30km)
                                                  Popis živých aj neživých kontrolných stanovíšť bude uvedený v kontrolnom liste.
  Mapa trasy bude doplnená.
  Lenght: 55.4km Rise: +1740m (or 15km and 30km long tracks)
  Specification of the checkpoints and refreshments will be listed in check card.
Mapa / Map:

https://mapy.hiking.sk/?trasa=tP7Nm

   
Štartovné / Starting fees:       Dobrovoľný príspevok / Voluntary
   
Štart / Registration & start:   Pred pohostinstvom "SAD PUB" napravo od železničnej stanice Trenčín od 6:00 do 7:00 hod.
  Before "SAD Pub", right from Trenčín railway station from 6:00 to 7:00 AM
                                                 
Cieľ / Finish:                          Telocvičňa TJ Sokol, Mládežnícka 1445/2, 91101 Trenčín (ako Letecká Stovka)
                                                "Sokolovňa" gym, Address: Mládežnícka 1445/2, 91101 Trenčín (same as Letecká Stovka)
   
Časový limit / Limitation 21.3.2020 do 20:00 hod v mieste cieľa / 21th March 2020 till 8:00 PM in the Finish point of Letecká stovka event
   
Organizátor / Organizer:       TJ Letecké opravovne Trenčín
  Legionárska 160
                                                Trenčín, 911 04
   
Kontakt / Contact person:     Rastislav Timko,  +421 907 554 169
   
Ostatné informácie: Organizátor neposkytuje na trase ani v cieli občerstvenie. Po úspešnom 
  absolvovaní obdrží každý účastník diplom s časom absolvovania pochodu. 
  Organizátor neposkytuje ani nezverejňuje výsledkovú listinu s časmi účastníkov. 
  Podujatie má turistický, nie bežecký charakter.

 

      Mediálny partner:                                                 © Ivan Horniak