Letecká 50ka - turistický ďiaľkový pochod / hiking long trail

Termín / Date:                      17.3.2018 / 17th of March 2018

 

Registrácia / Registration:    Nieje požadovaná vopred, na akciu sa stačí prísť zaprezentovať v mieste

                                             štartu. Tu obdrží účastník kontrolný list aj s propozíciami trasy.

                                             Not required in advance, you just have to come to action on the spot start.

                                             Here, the participant will receive the checklist with the detail informations.

 

Trasa / Track:                       Dĺžka: 55.4km Celkové prevýšenie: +1740m (alebo kratšie trasy 15km, 30km)

                                            Popis živých aj neživých kontrolných stanovíšť bude uvedený v kontrolnom liste.

                                            Mapa trasy bude doplnená.

                                            Lenght: 55.4km Rise: +1740m (or 15km and 30km long tracks)

                                            Specification of the checkpoints and refreshments will be listed in check card.

                                            Map of track will be available later.

 

Starting fees:                       Dobrovoľný príspevok / Voluntary

 

Štart / Registration & start:  Pred pohostinstvom "SAD PUB" napravo od železničnej stanice Trenčín od 6:00 do 7:00 hod.

                                            Before "SAD Pub", right from Trenčín railway station from 6:00 to 7:00 AM

 

Cieľ / Finish:                        Telocvičňa TJ Sokol, Mládežnícka 1445/2, 91101 Trenčín (ako Letecká Stovka)

                                            "Sokolovňa" gym, Address: Mládežnícka 1445/2, 91101 Trenčín (same as Letecká Stovka)

 

Časový limit / Limitation:    17.3.2018 do 20:00 hod v mieste cieľa / 17th March 2018 till 8:00 PM in the Finish point

 

Organizátor / Organizer:      TJ Letecké opravovne Trenčín

                                             Legionárska 160

                                             Trenčín 911 04

 

Kontakt / Contact person:    Bude doplnené / Will be updated

 

Ostatné informácie:            Organizátor neposkytuje na trase ani v cieli občerstvenie. Po úspešnom absolvovaní obdrží

                                           každý účastník diplom s časom absolvovania pochodu. Organizátor neposkytuje ani

                                           nezverejňuje výsledkovú listinu s časmi účastníkov. Podujatie má turistický, nie bežecký

                                           charakter.