Kontakty / Contacts

Rastislav Timko - hlavný organizátor

Telefón: +421 907 554 169

E-mail: stovkaletecka@gmail.com

Ivan Horniak - technické zabezpečenie

Telefón: +421 915 749 478

E-mail: stovkaletecka@gmail.com

 

Organizátor podujatia:

TJ Letecké opravovne Trenčín

Legionárska 160

Trenčín 911 04

IČO: 34012311

Partnerom podujatia je:

SLOVAK ULTRA TRAIL o.z.

Nejedlého 41

Bratislava 841 02

IČO: 42364582

Miesto štartu (start point):

 

   Adresa: Mládežnícka 1445/2, 91101 Trenčín, 911 01

 

Odkazy:

 
ORGANIZÁTOR:
 
 
SPOLUORGANIZÁTOR: