POKYNY K REGISTRÁCII:

Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia štartovnej listiny. Ak máte záujem prihlásiť sa ako náhradníci postupujte nasledovne:

 

1) Napíšte email so žiadosťou o prihlásenie ako náhradník/náhradníčka na adresu stovkaletecka@gmail.com

    V emaily uvedte vaše meno, priezvisko, mesto trvalého bydliska, rok narodenia a telefonický kontakt.

2) V prípade, že sa bude chcieť niekto odhlásiť, zašleme mu kontakt na aktuálne prvého náhradníka v zozname, podľa poradia v akom sa náhradníci prihlásia, aby sa dohodli ohľadne preplatenia štartovného a iných detailov.

3) V prípade dohody mi zašlite vyrozumenie na email stovkaletecka@gmail.com a obratom vymeníme mená účastníkov na štartovnej listine.

4) Zoznam ľudí, ktorí sa budú chcieť odhlásiť bude pravidelne aktualizovaný tu a tiež na našej facebookovej stránke