Pokyny k registrácii / Registration guide

 
Registrácia bude spustená 15. januára 2018
Registration will start 15th January 2018